Jádrové vrtání / čištění / dezinfekce

775 952 584

REFERENCE

Jádrové vrtání

Výběr z realizací


Bytový dům Bohumilice, prostup pro odvětrání digestoře

Bytový dům Milevsko,prostupy pro odvětrání sklepních prostorů, pro přísun vzduchu krbu, pro odvětrání digestoře

Hotel Olympia Stachy ,prostupy pro rozvod topení

RD Cerhonice, prostupy pro odvětrání základů domu

RD Dobev, prostup do obecní kanalizace, odvod vody z ČOV

RD Havlíčkův Brod, prostupy pro přívod vody a elektrické energie

RD Hrachov, prostupy pro přívod a rozvod vody

RD Pechova Lhota, prostupy pro přívod a odvod ČOV, přísun vzduchu pro krb, odvětrání základu podlah

RD Pechova Lhota, prostup pro připojení rozvodů vody

RD Stachy, prostup pro zpevnění základů domu