Jižní Čechy, Střední Čechy, Praha

775 952 584

ČIŠTĚNÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ

O ČIŠTĚNÍ

Zabývam se účinným čištěním podlahového topení, radiátorů a výměníků. Jedná se o odstranění usazenin z topného systému. Proplach topení je vhodný pro všechny druhy systémů. Disponujeme speciálním pulsním kompresorem pro odstranění nánosů v potrubí a obnovení výhřevnosti topného systému.

Čištění topných systémů se provádí pomocí vody a stlačeného vzduchu. Do topného systému se přes zařízení pouští rázové tlaky vody a vzduchu pro účinné utrhání a odstranění veškerých usazenin z potrubí.

Při velkém znečištění je potřeba použít chemické předčištění (většinou zřídkakdy).

Pravidelně absolvuji školení o čištění a ochraně

školení 26.1.2023
školení 14.11.2023

JAKÉ SLUŽBY PROVÁDÍM?

Čištění podlahového topení

Čištění radiátorů

Chemické čištění topení

Servis podlahového topení

Úpravu otopné vody

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ TOPENÍ

ČERPADLO KAMCO

Pro chemické čištění používám proplachovací čerpadlo Kamco Clearflow CF 90 Quantum 2 pro domácí a komerční vytápěcí systémy, které je schopné pracovat s teplotami až do 75 ° C. Maximální průtok čistícího čerpadla je 150 l/min.

Používám výhradně schválené výrobce a dodavatele přípravků pro chemické čištění topení.

COMBIMAG DUAL
Pro rychlejší a efektivnější chemické čištění používám speciální spojení magnetu o síle 11000 gaussů a topné spirály o výkonu 3 kW. Čistící chemie tak působí díky teplotě kolem 50 °C daleko lépe než při použití ve vodě do 10 °C.

Topná spirála udržuje konstantní teplotu během celého procesu čištění a díky tomu je možné kontrolovat jednotlivé radiátory zda se celá během procesu čištění prohřejí (indikace vyčištěného radiátoru).

PROČ ČISTIT

Vyčištění rozvodů topných systémů je jednorázový úkon, který výrazně pomůže zvýšit efektivitu topení, ušetří provozní náklady a eliminuje potřebu rekonstrukce rozvodů.

Škodlivost usazenin

Snižuje účinnost zařízení, zvyšují energetické ztráty, omezují cirkulaci vody aj.

Prodloužení životnosti

Prodlužuje životnost topných soustav, chrání kovy, obnovuje tepelnou účinnost

Prostupnost tepla

Usazeniny o síle 3 mm mohou snižovat účinnost topné soustavy až o 38%

A KDY?

Usazeniny se objevují jako důsledek chemických procesů a doporučená perioda pro čištění topné soustavy je 7-10 let. U zařízeních, jakými jsou deskové a trubkové výměníky, je čištění doporučováno přímo výrobci každé dva roky právě kvůli zachování účinnosti přenosu tepla, jako prevence korozi a k prodlužování životnosti zařízení.

Čištění topných systému lze provádět i během topné sezóny.

 • Při výměně tepelného zdroje
  (výměna kotle, přechod z kotle na tepelné čerpadlo)
 • Jako prevence
  proti zanesení systému
 • Při malém tepelném účinku
  (podlahové topení, radiátory, deskové topení)
 • Při výměně radiátorů
  (výplach usazenin v potrubí)
 • Černá / hnědá voda
  (v topení, vysoký podíl oxidu železa )

JAK POZNÁTE, ŽE JE POTŘEBA ČISTIT?

Jedním ze signálu zanesené topné soustavy je, že spodní část radiátoru netopí nebo se v topení se ozývají různé zvuky.

Pokud se na stěnách radiátorů vyskytuje vodní kámen, tak může výrazně snížit schopnost přestupu tepla a tím následně snížit schopnost účinně vytápět místnosti. Usazený vodní kámen a kal ve výměníku tepla kotle výrazně snižuje výkon kotle a tím i topné soustavy. Usazeniny v radiátorech a potrubí však snižují účinnost celého topného systému. 

JAK ČIŠTĚNÍ PROBÍHÁ?

K čištění topných systémů používám profesionální přístroj REMS Multi-Push, díky němu Vám můžu nabídnout kvalitní servis s využitím nejnovějších technologií v oboru instalatérství a topenářství. Tento přístroj s více než 10 programy k proplachování a provádění tlakových zkoušek u rozvodů pitné vody a topenářských instalací pracuje podle normy EN 806-4:2010.

Ukázka čištění topných systémů

Ukázka čištění topných systémů

Ukázka čištění rozvodů vody

ÚPRAVA OTOPNÉ VODY

Norma VDI 2035 v části 1 popisuje vlastnosti teplonosných kapalin, které zajistí, že se nebudou zanášet teplosměnné plochy kotlů, nedojde k inkrustaci pevných látek a lokálnímu přehřívání teplosměnných ploch kotlů. Část 2 normy VDI 2035 obsahuje pokyny k omezení vstupu kyslíku do otopné či chladicí soustavy.

Čištění topných systémů a úprava otopné vody se dle pokynů výrobců kotlů a tepelných čerpadel má provádět i při spuštění nového otopného systému – týká se jak podlahového vytápění, tak i otopných těles. Důvodem pro proplach nových systémů je ochrana tepelného zdroje a správná funkčnost otopného systému. Při realizaci nových systémů jsou veškeré komponenty topného systému vystavovány prachu, vlhkosti a nečistotám.

Postup před spuštěním by měl být veden v těchto krocích:

 • 1
  Proplach jednotlivých smyček podlahového vytápění/otopných těles
 • 2
  Proplach kompletních rozvodů k tepelnému zdroji
 • 3
  Napuštění otopného systému upravenou vodou dle pokynů výrobce kotle
 • 4
  Ošetření otopné vody inhibitory a biocidy (pouze schválené přípravky výrobci)
 • 5
  Odvzdušnění a správné seřízení otopného systému

Na většině území České republiky je tvrdá voda, která není vhodná pro otopné systémy a je třeba ji upravovat - disponujeme mobilní jednotkou Marox Demi 14 pro úpravu otopné vody (snížení tvrdosti vody) na místě realizace.

Používáme výhradně schválené výrobce a dodavatele přípravků pro úpravu otopné vody.

Inhibitory koroze, jinak známé jako ochranné prostředky proti korozi nebo inhibitory ústředního topení, chrání systémy ústředního topení proti tvorbě kalu a usazenin vodního kamene. Škodlivé účinky korozních zbytků mohou způsobit hluk kotle, zablokování oběhového čerpadla, ucpání potrubí, poruchu kotle, nesprávné fungování tepelného čerpadla i negativně ovlivnit celkovou účinnost systému a životnost kotle.

Biocidní přípravek na prevenci bakteriální kontaminace v domácích systémech ústředního topení a v chladicích systémech. Zabraňuje opětovnému výskytu řas, bakterií, kvasinkám a dalším usazeninám v přívodních a expanzních nádržích.

Otopné systémy by se neměli napouštět především ze studní a vrtů, neboť tyto zdroje mohou obsahovat pro otopné systémy zcela nevhodné vlastnosti jako jsou: tvrdost, vysoký obsah železa, dusitany, dusičnany, bakterie, kvasinky, pevné nečistoty, usazeniny, kaly apod. 

 • Černá voda v topení  =  voda obsahuje velký podíl Fe304 – oxid železa
 • Hnědá voda v topení =  voda značí oxidaci železa / nevhodné materiály

CENÍK ČIŠTĚNÍ

Cena čištění topných systémů se odvíjí od jeho rozsahu. Pro orientační kalkulaci mě prosím KONTAKTUJTE.

SPOLUPRACUJI